Az általános iskolai verseny története

1992 őszén, a Lánczos-évfordulóra való készülődés során vetődött fel az ötlet, hogy a megyei fizikaversenyt a jubileumhoz kapcsolják. Később kiderült, hogy dr. Radnai Gyula tanár úr - aki kezdettől fogva ellátja a (középiskolai) verseny zsűrielnökének feladatát - felvetette dr. Ronyecz József tanár úrnak, hogy a megyei versenyt Lánczos Kornélról kellene elnevezni. Ezek persze informális megbeszélések során történtek.

Az viszont biztos, hogy a tartalmi megújulás szinte önként adódott, az érintett kérdésekben sokan gondolkodtak hasonlóan. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről Hudoba György tanár úr és az akkori megyei szaktanácsadó, Nyirati László tanár úr kezdeményezték a változást. Ebbe kapcsolódott bele Ujvári Sándor tanár úr, aki a társulatnak már akkor is tisztségviselője volt, valamint Theisz György tanár úr, aki régebb óta szorgalmazott valamiféle változtatást. A felsorolt négy ember alkotta a Versenybizottság magját. A részletek már bizonytalanok, azokat csak a szereplők személyes emlékezete őrzi - különféle változatokban.

Az első verseny eredményét a jubileumi ünnepség keretében hirdették ki, később azonban - elsősorban az iskolai feladatok torlódása miatt - a pályamunkák beadási határideje többször módosult, végül február 2-át, névadónk születésnapját választottuk egységes dátumként.

Természetesen már a kezdetekkor is sokan segítették a verseny létrejöttét és a megrendezéssel kapcsolatos munkát különböző módon és szinteken; közülük néhányan már nem is a megyében működnek.

A versenyt - szaktanácsadóként - az első három éven át Nyirati László tanár úr gondozta és szervezte, ezzel elvégezve egy új rendszerű verseny bevezetésének feladatát is. Ezt követően a verseny az - átszervezés miatt belépő - új szaktanácsadó, Theisz György tanár úr feladata lett. A szaktanácsadás viszonylagos stabilizálódása 1995. őszén kezdődött. Bár az intézményi háttér azóta már jelentősen megváltozott, végül gyakorlatilag meg is szűnt, a verseny fennmaradt. A helyzet jelenleg az, hogy a legutóbb megszűnt pedagógiai intézet az aktuálisan élő szaktanácsadói megbízásokat nem vonta vissza, a cím így "örökös".

Miután Theisz György tanár úr 2004-ben - szaktanácsadóként - az általános iskolák segítését is feladatul kapta, kiemelt célként kezelte a verseny kiterjesztését az általános iskola felső tagozatos korosztályára. Így született meg - első évben inkább csak próbaként - az általános iskolai verseny kiírása 2005. márciusára. A következő tanévtől a verseny már a téli szünet előtti időszakra került, hogy eredményét a nyolcadik osztályos versenyzők esetében figyelembe vehessék a középiskolák.

Az általános iskolai verseny megyei hatáskörrel jött létre, és végig megtartotta megyei jellegét. Bár itt is szerepeltek más megyébe tartozó versenyzők, de külföldi pályázók nem voltak.

Az általános iskolai versenyek - érthető okok miatt - kisebb létszámúak, ezért itt a Versenybizottság is szűkebb körű. Ugyanakkor a szülők részvételi hajlandósága lényegesen nagyobb. Ezt nagy örörmmel vesszük.

A felvételi rendszer változása kissé visszavetette a verseny népszerűségét. Amióta a versenyeredményeket nem tudják beszámítani a középiskolák, nincs értelme "ajánlólevelet" adni a legjobban szereplőknek. Most inkább saját tanáraik ösztönzésére, iskolájuk bíztatására pályáznak az általános iskolai verseny résztvevői.

A versenyekről az évenkénti összefoglalók további részleteket tartalmaznak.