A LÁNCZOS KORNÉL FIZIKA VERSENY KIÍRÁSA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei Szervezete - az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Központját mint illetékest tájékoztatva - a 2018/19-es tanévre kétfordulós fizika versenyt ír ki Lánczos Kornél emlékére.

Az első forduló egy pályamunka elkészítéséből áll, amelyet a versenybizottsághoz kell benyújtani 2019. február 2-ig. Ez jelenti a nevezést.

A második forduló várhatóan 2019. február 23-án, szombaton lesz. Itt a pályázók dolgozatot írnak, melyben gondolkodtató matematikai(!) és fizikai feladatokat kapnak, közöttük a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok legalább két egyszerűbb (3, illetve 4 pontos) fizika feladatát, amelyeknek legalább az egyike a 2017. naptári évben jelent meg. Majd valamilyen mérést kell elvégezniük, végül - a legjobbak - nyilvánosan ismertetik és megvédik pályamunkájukat.

A versenybizottság versenyzői kategóriákat állapíthat meg és különdíjakat adhat ki; eredményt a két forduló összesítése alapján hirdet.

A pályázat címe: "100 éve húnyt el Eötvös Loránd", a pályázat témakörei:
1. Eötvös Loránd élete, munkássága, kutatási területei. Az Eötvös család kulturális hagyatéka.
2. A tömeg a fizikában. Eötvös Loránd valamely kutatásának bemutatása.
3. Egy (például mechanikai) kísérleti vagy mérőberendezés megépítése és bemutatása; egy korabeli eszköz, (fizikai szempontból érdekes) játék utánépítése, annak ismertetése.

A pályaművet A4-es formátumban - szövegszerkesztővel írottan - kell beadni. A megépített eszközt, mérési vagy kísérleti berendezést nem kell beadni, de a pályamunka védésekor a versenybizottság kérheti annak bemutatását, azt a második fordulóra - előzetes értesítés esetén feltétlenül - el kell hozni. Ha a versenyző a védéshez technikai eszközt igényel, akkor ezt a verseny honlapján megadott elektronikus postacímen - a pályázat beküldésével egyidejűleg - közölje!

A pályázatok elbírálási szempontjai:
- A szakirodalom használata, feldolgozása (irodalomjegyzék).
- Hogyan kapcsolódik a pályamunka tartalma a kitűzött témákhoz?
- Milyen (az irodalomhoz képest) új szempontokat tartalmaz?
- Mennyiben mutat túl a középiskolai tananyagon?
- A pályázat áttekinthetősége, a megfogalmazás pontossága.
- A mérési vagy kísérleti berendezés egyszerűsége; a költsége arányban van-e az eredménnyel?
- Milyen eredményre jut, milyen következtetéseket von le a pályázó?

A versenypályázaton az ország összes középfokú intézményének minden nappali tagozatos tanulója és minden külföldön tanuló, magyarul beszélő középiskolás diák részt vehet. Ha az iskola igényli, akkor a Versenybizottság meghívót küld az intézmény számára. A pályázat egyéni, de egy tanuló több pályamunkát is beadhat. Ha valaki közösen végzett kísérlet vagy mérés eredményével pályázik, akkor ezt a pályamunkában fel kell tüntetni. Több pályázó által közösen írt dolgozatot nem értékel a versenybizottság! A pályázat elkészítéséhez bármilyen segítség felhasználható, de ezt a pályázatban részletesen le kell írni. Kérjük, hogy a pályázó tüntesse fel iskolája és tanára (felkészítője) nevét, valamint azt, hogy hányadik évfolyamra (5...14) jár.
Az iskola a pályázatot egyszerű ellenjegyzéssel továbbíthatja a Lánczos Kornél Gimnáziumba dr. Ujvári Sándor tanár úr nevére (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.), vagy - egyéni beadás esetén - mellékelni kell a tanulói jogviszony igazolását. Kérjük az iskolát, jelezze, hogy a pályázó a kerettanterv melyik évfolyamának anyagát tanulja fizikából.

A pályamunka a pályázó (szellemi) tulajdonát képezi, az esetleges további hasznosítást külön megállapodásban kell rögzíteni. A pályázó a beadott anyagot a verseny végén visszakérheti, vagy - ha ezt nem teszi - a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtárában helyezzük el.

Székesfehérvár, 2017. április 24.

VERSENYBIZOTTSÁG