A LÁNCZOS KORNÉL ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA VERSENY KIÍRÁSA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei Szervezete - az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központját mint illetékest tájékoztatva - a 2022/23-as tanévre az általános iskola felső tagozatos korosztálya számára kétfordulós fizika versenyt ír ki Lánczos Kornél emlékére.

Az első forduló egy pályamunka elkészítéséből áll, amelyet a Versenybizottsághoz kell benyújtani 2022. november 7-ig. Ez jelenti a nevezést.

A második forduló várhatóan 2022. december 3-án, szombaton lesz. Itt - jelenléti lebonyolítás esetén - a pályázók dolgozatot írnak, melyben gondolkodtató matematikai(!) és fizikai feladatokat kapnak, majd valamilyen mérést kell elvégezniük, végül - a legjobbak - nyilvánosan ismertetik és megvédik pályamunkájukat.

A versenybizottság versenyzői kategóriákat állapíthat meg és különdíjakat adhat ki; eredményt a két forduló összesítése alapján hirdet.

A pályázat címe: "Jó »játék« a fény", a pályázat választható témakörei:
1. A fénytannal foglalkozó fizikusok, az optika a tudományok történetében.
2. Érdekes kísérletek, mérések fénnyel. Játékos fények, "fényes" játékok.
3. Bemutatom kedvenc (optikai) játékomat, kísérletemet, illetve mérésemet.

A kiválasztott témáról szóló pályaművet A4-es formátumban - szövegszerkesztővel írottan - kell beadni, a szöveg terjedelme 3 oldalnál (12 000 karakternél) hosszabb nem lehet. A megépített eszközt, mérési vagy kísérleti berendezést nem kell beadni, de a pályamunka védésekor a versenybizottság kérheti annak bemutatását, azt a második fordulóra - előzetes értesítés esetén feltétlenül - el kell hozni.

A pályázatok elbírálási szempontjai:
- A szakirodalom használata, feldolgozása (irodalomjegyzék).
- Hogyan kapcsolódik a pályamunka tartalma a kitűzött témákhoz?
- Milyen (az irodalomhoz képest) új szempontokat tartalmaz?
- Mennyiben mutat túl a tananyagon?
- A pályázat áttekinthetősége, a megfogalmazás pontossága.
- A mérési vagy kísérleti berendezés egyszerűsége; a költsége arányban van-e az eredménnyel?
- Milyen eredményre jut, milyen következtetéseket von le a pályázó?

A versenypályázaton az ország összes általános és középiskolájának minden felső tagozatos korú tanulója és minden külföldön tanuló, magyarul beszélő ilyen korú diák részt vehet. Ha az iskola igényli, akkor a Versenybizottság meghívót küld az intézmény számára. A pályázat egyéni, de egy tanuló több pályamunkát is beadhat. Ha valaki közösen végzett kísérlet vagy mérés eredményével pályázik, akkor ezt a pályamunkában fel kell tüntetni. Több pályázó által közösen írt dolgozatot nem értékel a Versenybizottság! A pályázat elkészítéséhez bármilyen segítség felhasználható, de ezt a pályázatban részletesen le kell írni. Kérjük, hogy a pályázó tüntesse fel iskolája és tanára (felkészítője) nevét, valamint azt, hogy hányadik évfolyamra (5...8) jár.
Az iskola vagy az egyéni pályázó a pályázatot a nevezési lappal és a szülői nyilatkozattal együtt (ezek egyben innen voltak letölthetők) a Lánczos Kornél Gimnáziumba dr. Ujvári Sándor tanár úr nevére (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.) küldheti be. Az említett két dokumentumra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató innen volt elérhető.

A pályamunka a pályázó (szellemi) tulajdonát képezi, az esetleges további hasznosítást külön megállapodásban kell rögzíteni. A pályázó a beadott anyagot a verseny végén visszakérheti, vagy - ha ezt nem teszi - a Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtárában helyezzük el.

Székesfehérvár, 2022. szeptember 20.

VERSENYBIZOTTSÁG