Névadónkról

Lánczos Kornél 1893. február 2-án született Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Cisztercita Főgimnáziumban végezte igen jó eredménnyel. Tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen folytatta, ahol 1916-ban végzett, majd a budapesti Műegyetemen Tangl Károly tanársegédje lett. Előbb Frankfurtban, majd Berlinben dolgozott, de Einsteinnel csak 1921-ben találkozott, ezt követően hosszabb ideig közvetlen munkatársa volt.

A 30-as években először Angliába ment, majd 1931-ben meghívást kapott az Egyesült Államokba. Előbb egyetemi katedrán matematika-fizika professzorként, később a Nemzeti Szabványügyi Hivatal matematikusaként, a mérnökképzésben a matematika professzoraként, majd a Boeing cég kutatómérnökeként is dolgozott.

1952-ben visszatelepült Európába, és bár ezután is többször járt az Egyesült Államokban, munkája 1954-től 1964-ig Dublinhoz kötötte. Később több ízben is hazalátogatott Magyarországra, végül a Magyar Tudományos Akadémia meghívására tett látogatásakor 1974. június 24-én váratlanul húnyt el.

Munkásságának eredményeit felsorolni is sok; a fizika és a matematika terén egyaránt maradandót alkotott. Tudományos tevékenysége a relativitáselméleti kutatásokkal indult. Fizikából - többek közt - az elektrodinamika, az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika terén, matematikából a variációszámítás, az alkalmazott matematika (numerikus módszerek, differenciál- és interálegyenletek megoldási módszerei) és a lineáris algebra terén ért el világraszóló eredményeket.

Eredményei az ún. egységes térelmélet (unified field theories), tehát a gravitáció és az elektrodinamika egységesítése szempontjából, valamint a nemlineáris gravitációs térelmélet és a mozgástörvények kapcsolatának kiderítésében egyaránt jelentősek. Vizsgálatainak másik iránya a modern kvantummechanika matematikai apparátusának kidolgozásával kapcsolatos. Az integrálegyenletek elméletének oldaláról közelítette meg a sajátérték-problémát.

A modern analízis gyakorlati problémái is érdekelték. Igen sok olyan közelítő eljárás kidolgozása fűződik nevéhez, melyek gyorsan konvergálnak. Ezek a felfedezésük után megszületett számítógépek számára könnyen algoritmizálhatók.

Névadónk emléktáblája Székesfehérváron a Szent István tér 4. számú ház falán található. (Az épület felújítása néhány éve készült el.) A képek az emléktáblát és a ház utcafrontját mutatják, a tábla szövege itt olvasható:

EBBEN A HÁZBAN TÖLTÖTTE IFJÚSÁGÁNAK ÉVEIT 1893-TÓL 1911-IG LÁNCZOS KORNÉL A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA KIVÁLÓ MŰVELŐJE, A KVANTUMMECHANIKA ÉS A RELATIVITÁSELMÉLET VILÁGSZERTE ISMERT TUDÓSA.