Általános tudnivalók a versenyekkel kapcsolatban

A versenykiírások általában valamilyen jubileumi eseményhez kötődnek
A pályázat címét rendszerint az esemény kínálja, a témakörök - nagyrészt - ehhez hapcsolódnak. A kiírt témák egyikét, esetleg annak egy (érdekes) részét kell választani a pályamunka címéül. A pályázat címét nem kell feltüntetni a pályamunkában, de a választott témát, témakört feltétlenül meg kell adni a dolgozat címlapján!
Az 1. pontban általában tudománytörténeti témák szerepelnek. Ezek közül választva a fizika történetének egy epizódját várjuk a pályamunkától. Természetesen a verseny törénetéhez kapcsolódó témák is itt szerepelnek.
A 2. pontban "elméleti" jellegű témák szerepelnek. Ezek közül kell választania annak, aki a fizika valamely eredményének bemutatását vállalja munkájában. Természetes, hogy a csillagászati témakörök is általában itt találhatók.
A 3. pont arról szól, hogy ha valaki valamit elkészített, összeállított, mért vagy kipróbált, akkor munkája címéhez innen vehet ötletet. Az ajánlott tárgykör csak arra szolgál, hogy legyen miből kiindulni. Élőszóban úgy szoktunk fogalmazni, hogy "Ha csináltál valamit, akkor azt írd le, és add be!"

A beadási határidőket kérjük betartani
A határidő után érkező pályázatok kezelése igen nehézkes, ezért az esetleges késést kérjük elektronikus levélben jelezni. Arra törekszünk, hogy minden pályázat érdemi elbírálásban részesüljön.
Arra azért ügyeljünk, hogy a pályázat esetleges dátumozása a beadási határidő előtti legyen! Ezt az adatot azonban a pályamunkában nem kötelező magadni.

A versenyek időpontjait igyekszünk a tanév rendjéhez igazítani
Ez a szándékunk töretlen, de már az elmúlt tanévek során is kiderült, hogy a tervezett időbeosztás nem mindig tartható. Ezért kérjük, hogy a pályázatok beadása után a pályázók, illetve az iskolák keressék a kapcsolatot a Versenybizottsággal.

A verseny fő részei
Előzetesen egy pályamunkát kell elkészíteni, és azt a kiírt határidőre be kell nyújtani a Versenybizottsághoz. Ez jelenti egyúttal a nevezést is. Adminisztrációs okok miatt ezzel együtt hivatalos dokumentumokat is kérünk. Ezt a részt olykor az "első forduló" névvel is illetjük. A pályamunkával 100 pontot lehet elérni.
Jelenléti verseny esetén egy 13+1 feladatból álló zárthelyi dolgozatot kell megírni, amely szintén 100 pontot érhet.
A mérési feladat is csak jelenléti verseny esetén végezhető el; ezzel 50 pontot lehet elérni. Az utóbbi két részt a mezőny két fele váltásban teljesíti.
Szóbeli részt már rendeztünk elektronikus kapcsolattal is, de ez a jelenléti versenyeknek mindig a csúcsponja. Itt 100 pont szerezhető.

A pályamunka "szóbeli védése"
A pályamunkával, a zárthelyi dolgozatban és a mérési feladattal elért összesített eredmények alapján a Versenybizottság - konkrétan az alkalmilag összeálló zsűri - mintegy tucatnyi (10÷12) versenyzőt szóban is meghallgat és értékel. Ezt a versenyrészt szoktuk döntőnek is nevezni; ugyanis itt közönség elé kell kiállnia a versenyzőnek, és számot kell adnia a pályázatában leírt munkáról.
A szóbeli részre érdemes előzetesen - pédául bemutatóval - is felkészülni. Itt - előzetes értesítés mellett - a Versenbizottság kérheti az elkészített eszköz bemutatását is. Mindez a verseny nyivánossága előtt történik.